קמפוס 11

קמפוס 10

 room1 site

 chadar ochel tables 2 site

room2 site

 chadar ochel tables

room3 site

room4 site 

room5 site 

 room6 site

 chadar ochel hakatan table site

חדר אירוח 1

קמפוס 1

חדר אירוח 2

קמפוס 2

חדר אירוח 3

קמפוס 4

חדר אירוח 4

קמפוס 9

קמפוס 12

אירוח חדר אוכל

קמפוס 5

קמפוס 6

חדר אירוח 9

קמפוס 7

קמפוס 8

 

קמפוס 13

קמפוס 14

קמפוס 15

קמפוס 16

קמפוס 17