שעות הספרייה

 לפרטים נוספים על הספרייה 

library5חזון והגשמה. מתוך מחויבות ושאיפה חינוכית למצוינות בתלמוד תורה, ועם פניה לקהילה ולעם, ניגשה ישיבת הר עציון, לפני למעלה מארבעים וחמש שנה לפיתוח ספריה. ספריה זו הפכה במהלך השנים לאחד המאפיינים החשובים של החוויה החינוכית של תלמידי ישיבת הר עציון. בעמל רב ובמסירות, הצליח צוות קטן עם שאיפות גדולות להצמיח מתוך ה"אוצר הספרים" הקטן, ספריה מצוינת לתורה וליהדות  עם מוניטין עולמי. בתקופה שבה התנוונו ספריות תורניות מהדור הקודם, הלכה והתגברה המגמה של פיתוח הספריה של ישיבת הר עציון.

כיום, אוסף הספריה כולל כ- 100,000 כרכים, ובתוכם כ- 700 כתבי עת שונים,  וכ- 9,000 כרכים באנגלית.

קלטנו אוספים מיוחדים, עם ספרים עתיקים ונדירים, שהפכו להיות ביטוי חשוב של המסר החינוכי של ישיבת הר עציון, המשלב את החדש והמתחדש, כאן בארץ ישראל ובגוש עציון, עם הישן והיציב שבמסורת התורנית העתיקה של עמנו.

שילבנו את המדיום הספרותי המסורתי עם מאגרי מידע ואמצעים אלקטרוניים מתקדמים, שהופיעו בדורנו בשמי היהדות. רכשנו ספרים באינטנסיביות, וגם ניצלנו כל הזדמנות לאסוף ספרים חשובים שכבר אינם מוצעים למכירה, וזכינו בהם כחלק מעיזבונות שנמסרו לנו על יד תורמים פרטיים. בצורה הזאת גם התגלגלו לפתחנו גם ספרים וכתבי עת שאין בספריות אחרות בכלל.

המוטו שמופיע בכניסה לבנין בית המדרש, "מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי" מנחה אותנו גם בעבודתנו הקדושה בפיתוח הספריה. אין כאן ספריה כבכל הישיבות, וכזאת היתה משימתנו מהתחלת הדרך. ואפילו בהשוואה לעולם האקדמי, שגם שם ישנם אוספים חשובים ומגוונים של ספרות תורנית, ספרית ישיבת הר עציון היא יצירה מיוחדת וייחודית שנוצרה בידי "אוהבי תורתך" ומקרינה לסביבה אהבת התורה.

library1שמה של הספריה הולכת לפניה. תלמידיה הרבים של הישיבה, שזכו ליהנות גם מעושרה של הספריה, רואים אותה כחלק אינטגראלי של החוויה החינוכית שזכו לה בישיבת הר עציון, וכיום כבר אי אפשר לתאר את הישיבה ואת מפעליה בלי להזכיר את הספריה. רמי"ם המגייסים תלמידים, מזכירים את הספריה כמאפיין מרכזי של הרמה האיכותית של הישיבה, כאשר מנסים לשכנע את התלמידים שעליהם לבחור בישיבת הר עציון.

בעולם האקדמי מעריכים מאד את העבודה המקצועית של צוות הספריה. התוצר של העבודה המסורה וההקפדה על רמת רישום מדויק ומלא, נתנו את אותותיהם ברחבי העולם בעקבות החשיפה של הקטלוגים שלנו באינטרנט. ספרית ישיבת הר עציון מיוצגת בפורומים השונים של מנהלי הספריות ואנשי הפיתוח של מערכות מידע על ידי מנהל הספריה, ומתחשבים בדעתו. הניסיון הרב שצברנו בכל התחומים של הספריה משמשת להאיר את דרכם של רבים.

פניות רבות מרחבי העולם מתקבלות בספריה, עם בקשות למידע מתוך משאבי הספריה, הספריים וגם האלקטרוניים. בדרך כלל אנחנו מצליחים לספק את הדרישות של הפונים.

רבים המבקרים בספריה וכולם נדהמים מהעוצמה שהמקום משדר. הספריה משרתת בעיקר את צוותי ותלמידי הישיבה ומכללת הרצוג. המעגל השני החשוב הוא תושבי האזור, ביניהם רבנים ותלמידי חכמים, מורים ומחנכים, סטודנטים חוקרים ומרצים, וסתם עמך "אוהבי תורתך". אלו באים ללמוד ולצרוך את המשאבים המעולים שפרשנו לפניהם בספריה, אבל יש גם מבקרים מזדמנים. הורי תלמידים ובוגרים, חיילים ותיירים, ואורחים מזדמנים, עומדים בהתפעלות מול המראה המרהיב של הספריה העשירה והמגוונת.

 

 

 

פרטים נוספים על אוספים שונים ונגישות לקטלוגים

 

למאמרו של אהרן ביג'ל, ספרן הראשי של הישיבה