הישיבה בגוש עציון הינה מהגדולות ומהחשובות שבישיבות ההסדר. עיקר העיקרים בישיבת הר עציון הוא לימוד התורה בעומק וברצינות, כחלק מרכזי מעבודת ה'. הישיבה שמה דגש על לימוד גמרא בעיון שיטתי, ומחנכת למצוינות וליצירתיות בלימוד ובכתיבה. הישיבה מהווה מרכז עולמי ללימודי תנ"ך בהיקף ובעומק. בישיבה ישנם גם שיעורי אמונה ומחשבה רבים ומגוונים, הפורשים יריעה רחבה של דרכי לימוד בכל מקצועות התורה. השפע הייחודי מתאפשר בזכות צוות חינוכי רחב ומנוסה, ותשתיות לימודיות מגוונות ומבוססות.

לצד הלימוד, מטפחת הישיבה את הרגישות והמעורבות החברתית, במגוון פעילויות התנדבותיות, המשקפות את ערכי הישיבה למנהיגות, שליחות ואחריות אישית. העושר הלמדני והערכי הניתן בישיבה, מקבל ביטוי גם בהשתלבות הענפה של בוגרי הישיבה בכל תחומי החיים במדינת ישראל, ובהנהגת עולם התורה הציוני דתי. עוצמת החוויה החינוכית מתבטאת גם בקשר החם וההדוק של הישיבה עם בוגריה בשנים שלאחר הלימודים בישיבה.

 

 

דרכה של ישיבת הר עציון, מאת הרב חיים נבון