שני לקחים שלמדתי ממו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
הרב אליקים קרומביין

מתוך דף קשר גליון 1346 ב' סיון תשע"ג 

א.
על פי דרכה החינוכית של ישיבתנו, לימוד התורה הוא המרכז. גדילת האדם, צמיחת אישיותו – שורש הכל נמצא בתורה ובלימודה. אבל כיצד יכול האדם לצמוח כנפש עצמאית, חושבת, מחדשת ומתחדשת, כאשר את רוב שעותיו הוא מקדיש להתאבקות בעפר רגלי חכמי המסורה? רבים שואלים את השאלה הזו. התשובות של בית מדרשנו, שונות מאלו הנשמעות בחוגים אחרים ובישיבות אחרות. בעניין זה יש נקודה אחת, שעם השנים אינה מפסיקה להיות מחודשת ומפתיעה בעיניי.

למאמר השלם