לבוגרינו היקרים, רבנים, גבאים ומרביצי תורה בכל אתר ואתר,

 

Harav Lichtenstein learning-webכולנו כואבים את הסתלקותו של מורנו הגדול הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שלימדנו אורחות תורה ואורחות חיים. הרב נפטר לבית עולמו בעיצומה של ספירת העומר, בימי ההכנה לקבלת התורה. יותר מכל שנה אחרת חשים אנו הפעם את הצורך להתעצם בתורתו ובמורשתו, כאיש אחד בלב אחד.

 

בית הישיבה, תלמידי הרב די בכל אתר ואתר ומשפחת הרב חברו יחדיו ביוזמה להקדשת הלימוד בתיקון ליל שבועות הבעל"ט לזכרו של רבנו זצ"ל.

 

כולנו זוכרים את השראת נוכחותו של רבינו בלילות המשמר, ואת ההתרגשות של שיר הסיום "ברן יחד כוכבי בקר", ובמיוחד בליל שבועות. הלילה הגדול הזה, הממשמש ובא, הוא הזדמנות עבורנו להביע את הוקרתנו לזכרו של הרב ואת רצוננו ללכת לאורו, איש איש במקומו ובקהילתו.

 

אנו פונים אליכם ליטול חלק ביוזמה זו אם במסגרת אישית ואם במסגרת קהילתית, ובכך להגדיל תורה ולהאדירה לעילוי נשמת רבנו זצ"ל.

 

 

אנו מקווים שתענו בחיוב ליוזמה זו הכוללת קהילות רבות בארץ ובחו"ל ונזכה להרבות תכנים של תורה ויראת שמים שלהם חינך הרב כל ימיו.

 

יהי רצון שנזכה להמשיך את מורשתו הברוכה של רבנו זצ"ל לאורך ימים.

 

בברכה,

ארגון הבוגרים        בית ישיבת הר עציון

 

נודה לכם אם תוכלו לעדכן אותנו אודות השתתפותכם במיזם זה באמצעות טופס זה.

 

ברון יחד - יוני גנוט ואהוד בנאי מה"משמר" של סוף זמן קיץ תשע"ב בישיבת הר עציון  (אם הוידיאו לא נפתח אוטומטי, לחצו על הקישור)