ad hayom hazeh-webעד היום הזה: שאלות יסוד בלימוד תנ"ך

מאת הרב אמנון בזק

בשיתוף פעולה בין הוצאת תבונות של מכללת הרצוג ובין 'ידיעות ספרים'

יצא לאור ספר חדש של הרב אמנון בזק: 'עד היום הזה', העוסק בשאלות היסוד בלימוד התנ"ך, כגון התהוותם של ספרי התנ"ך, ההתמודדות עם הסתירות הנמצאות בהם, שאלת קיומם של פסוקים מאוחרים בתורה, נושא נוסח המקרא, שאלות היחס לממצאים הארכיאולוגיים ולידע שנחשף על עולם המזרח הקדום, והיחס שבין פשוטו של מקרא ובין מדרשי ההלכה והאגדה. בספר מוצגת דרך התמודדות דתית, שהתפתחה בעיקר בישיבת הר עציון ובמכללת הרצוג, עם גישות ביקורתיות, מתוך הפרדה בין הנחות שניתן לקבלן בצורה מסוימת להנחות שיש לדחותן, ומובא בו ניסיון ליצור סינתזה מסוימת בין העולמות השונים – כל זאת מתוך אמונה ללא סייג בקדושתם של ספרי התנ"ך. 

מחיר קטלוגי: 118 ש"ח
מחיר מיוחד: 95 ש"ח כולל משלוח

להזמין דרך מכללת הרצוג, תצרו קשר בטלפון 02-9937333 או בדוא"ל.

 

ad hayom hazeh-promo

 

 

 

hi-sichatiweb2היא שיחתי: על דרך לימוד התנ"ך

עורך: הרב יהושע רייס

ישיבת הר עציון / מכללת הרצוג / ספרי מגיד

 

הקריאה להחזיר את התנ"ך לבית המדרש עשתה מהפכה וכיום שיעורי תנ"ך מתפרסים עד קצות הארץ. עם החזרה לספר הספרים, עולות שאלות נוקבות בשלושה תחומים מרכזיים:

· מהיכן הלגיטמיות ללמוד את פשט הפסוקים ולתת פרשנויות חדשות בו?
· מה צריך להיות היחס התורני לחקר המקרא האקדמי, האם יש בכלל להתייחס לתופעה או להתעלם ממנה?
· האם מותר להתייחס לגיבורי התנ"ך כדמויות בשר ודם המסוגלים לעשות טעויות ואף לחטוא?

על שאלות אלו ואחרות מתייחסים בספר זה מחנכים, ראשי ישיבות, ומרצים מהמובילים בהוראת התנ"ך בדורנו המכריזים – היא שיחתי!

משנתם התורנית של ראשי ישיבה, רמי"ם, מחנכים ומרצים המעמידים דורות של תלמידי חכמים - נותנת מענה לשאלות באמונה חינוך וערכים תוך כדי התווית דרך בלימוד תנ"ך בימינו.

לידתו של הספר "היא שיחתי" במחלוקת שפרצה בקיץ תשע"ב בנוגע לדרך לימוד התנ"ך בחינוך הדתי. מפעם לפעם מסעירים גלי המחלוקת סביב לימוד התנ"ך את הציבוריות הציונית-דתית. יש להצטער על כך, שכבמחלוקות רבות, הגילויים שלה, סיסמתיים וחיצוניים, ואינם יורדים לשורשי הדיון תוך ליבון אמיתי של צדדיה. בשעתו החליטו ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג שלא להיגרר למלחמת השמצות  לאמירות שטחיות, מתוך כוונה לנמק וללבן את עמדתנו בכובד ראש. בקובץ המאמרים המוגש בזה אנו פורעים חוב לתלמידנו ולציבור הרחב ושמחים להציג את עמדתנו ברוח ההולמת דיון בנושא כל כך חשוב ורציני.

בספר 'היא שיחתי' מקובצים מאמרים של רבנים בישיבת הר עציון ומרצים במכללת הרצוג, העוסקים בדרך לימוד התנ"ך שהתפתחה בבית המדרש של ישיבת הר עציון. אין בדברים הכתובים בספר בכדי  שלול גישות אחרות שקיימות בבתי מדרש אחרים. אדרבא, דיון זה ראוי לו שיהיה חוליה נוספת בחיוניות של בית המדרש המפרה את פרשנות התנ"ך לדורותיו. ליבון צדדי המחלוקת, לשם שמים עשוי לקיימה לדורות (אבות ה' יז), ולחזק את דורנו דור השיבה והתקומה בארץ באהבת תורת ה' ובשיחה בה כל היום.

הכותבים:

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, הרב אמנון בזק, הרב ד"ר יואל בן-נון, הרב מרדכי ברויאר ז"ל, הרב ד"ר יונתן גרוסמן, הרב רא"ם הכהן, הרב משה ליכטנשטיין, הרב יעקב מדן, הרב יוסף מרקוס, הרב ד"ר יהושע רייס, הרב יובל שרלו

מחיר: 59 ש"ח כולל משלוח. להזמין דרך מכללת הרצוג, תצרו קשר בטלפון 02-9937333 או בדוא"לניתן לרכוש במחיר מוזל יותר ללא משלוח וכן במחיר מוזל במיוחד לתלמידי ישיבה/מדרשה/ מכללה במשרדי המכללה.

תוכן העניינים

מפי העורך הרב יהושע רייס: הקדמה

טעימה של הספר: מאמרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

סקירה מאת ד"ר אביעד הכהן