מוקד קוד קופון: ROCK30

Rock Parshanei HaMikra 3D314

מאת ד"ר אביגיל ראק ז"ל

send_message

mazaltov-heb

Yiskor_Up_text2

תנחומים למשפ' פרידמן
Wednesday, 18 March 2015
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלם הכבד שלבוגרינובצלאל פרידמן (מחזור לה)אריה... Read More...
תנחומים למשפ' ליבוביץ
Tuesday, 03 March 2015
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלה של משפחת ליבוביץעם פטירתו שלר' אלתר יצחק ב"ר... Read More...
תנחומים למשפ' צפריר
Friday, 30 January 2015
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנוצפריר קופרמן (מחזור י"ג)עם פטירת... Read More...
תנחומים למשפ' לנדאו
Wednesday, 28 January 2015
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנו דן לנדאו (מחזור כא)עם פטירת אביור'... Read More...
תנחומים למש' קוסופסקי
Thursday, 13 November 2014
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנו מיכאל קוסופסקי (בני חו"ל 1982)עם... Read More...
תנחומים למשפחת רוזנפלד
Tuesday, 01 April 2014
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלםשל בוגרינו משה רוזנפלד (מחזור ב')הרב שלמה... Read More...
תנחומים למשפחת תובל
Tuesday, 29 October 2013
 ברוך דיין האמת בית הישיבה אבל על מותו בטרם עת של בוגרנו שי תובל ז"ל ( מחזור ט"ז )... Read More...
תנחומים למשפחת ברויאר
Thursday, 24 October 2013
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלם של משפחות בוגרינו בנימין ברויאר (מחזור... Read More...
תנחומים למשפחת גילאי
Monday, 09 September 2013
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנו אסף גילאי (מחזור כ"ד)עם מות אחיו... Read More...
תנחומים למש' ישי
Monday, 03 June 2013
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלםשל בוגרינו שמשון ישי (מחזור ט),שלמה ישי (מחזור... Read More...
תנחומים למשפחת סגל
Tuesday, 05 February 2013
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנוקובי סגל (מחזור טו)עם פטירת... Read More...
תנחומים למש' בן פזי
Wednesday, 26 December 2012
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנו ברוך בן פזי (מחזור כב)עם פטירת אביו... Read More...
תנחומים למשפ' יעקובוביץ
Monday, 12 November 2012
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלושל בוגרנו אברהם (איבי) יעקובוביץ (מחזור י"א)עם... Read More...
תנחומים למשפחת מושיץ
Friday, 09 November 2012
ברוך דיין האמת בית הישיבה משתתף באבלהשל משפחת מושיץעם פטירת ראש המשפחה משה אליעזר... Read More...