כחלק מאירוע יובל לישיבה דיברו ראשי הישיבה
על החזון האישי שלהם לשנים הבאות בישיבה

aerial shot of yeshiva 2018


RYM webמדברי ראש הישיבה הרב יעקב מדן (בוגר מחזור א):
מורי ורבותי.
לפני שבועות ספורים פרסם הרב אלי סדן, המוכר לכולנו, מאמר קשה לקריאה, בו הוא טוען ששליש מהבנים שלנו עוזבים את דרך התורה והמצוות. אני מקווה שהדברים מופרזים. אבל האורות האדומים דולקים על מה שקורה לילדים שלנו.
אני רוצה לדבר על הדבר הטוב שבזה. זה מזכיר לנו – אנחנו לא יכולים לחנך רק את הבנים שלנו. אנו אחראים על הנגשת התורה לכל עם ישראל. אם נעצום עיניים וננסה לחנך רק את עצמנו זה לא ילך– אנחנו אחראים על כולם. אנו צריכים להנגיש את התורה לכולם.
אני לא רוצה לומר את הדברים בלשון דאגה, אלא בלשון מטרה – זו אחריות שלנו.
הרב קוק דן במאמר הנועז ביותר שלו – מאמר הדור – במהפכה בלתי רגילה. הוא לא מבכה את אי התרוממות העם אל התורה, אלא את אי התרוממות התורה שבע"פ אל העם. התורה שבפינו, לדבריו, לדור שלו – לא מספקת חמצן לדור שרוצה לקרב את גאולת ישראל, ולא להמתין למתנת חינם.
מאז דבריו עברו 100 שנים ויותר, גם בדור שלנו – דור שמבקש תורה, יחד עם ערכים נכונים שקיימים בדור. איך מרוממים תורה שתתן לעם ערכים אלו, בלי סתירה להיותנו מחזיקים במסורת ישראל סבא ומסורת אבותינו בתורה, כפי שקיבלנו מדור לדור. לתת את התורה המרוממת עליה דיברנו קודם.
זו המטרה שלנו. לשם הדבר הזה אנו צריכים ציבור גדול מאוד תחת האלונקה. זו, בין השאר מטרת המפגש הזה. החיבור הזה הוא לא רק חוויה, אלא מטרה משותפת, להיות תחת האלונקה של החוויה המשותפת. זו הסיבה הגדולה של ההשקעה הגדולה שהיתה היום. המטרה של השקעה זו היא לפני הכל – לפני החוויה – האלונקה המשותפת שתחתיה כולנו מתייצבים.

מדברי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין (בוגר מחזור יא):RML web
הלב מתרחב, כולנו מתרגשים, כולם נקבצו ובאו לך, ממחזור קטן והפסקות חשמל, ונוסטלגיה של המחזורים הוותיקים – נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, זיכה את מייסדי הישיבה להגשים את החלום האדיר של מקום תורה בארץ ישראל. אין מילים. אין מילים לתאר את תחושת ההודאה של אירוע זה.
לתומכינו ששותפים לדרך, שחולמים את החלום שלנו, כל עובד ועובד וכל אדם שהיה פה, אנחנו מודים בכל פה לכולם.
ראשית על עולם התורה. אני רוצה לדבר על התינוק הבוכה. התינוק – כבר לא תינוק. הוא נער. "ותפתח ותראה... והנה נער בוכה".
כולנו מכירים את התינוק הבוכה, לא אשחוק אותו יותר. הרב עמיטל עמד פה, כמה חודשים אחרי ששת הימים, והוא דיבר על החלוציות שבמפעל, מקום שהתקדש בדם קדושים וטהורים. הוא מדבר על סערת הימים הגדולים, ומה יותר מתבקש מלדבר על 'אתחלתא דגאולה', ובניין המקדש, והרב עמיטל יכל לדבר על פעמי משיח. והוא דיבר על תינוק בוכה בחו"ל. על תינוק בוכה בשטעטל במזרח אירופה. הוא הבין שליחיד יש מקום לא פחות מהכלל והציבור, שהנשמה והנפש של תינוק יהודי בודד הם כפעמי הגאולה. זו תפיסה מהפכנית באותם ימים. זה לומר שאנחנו עושים את התינוק הבוכה במרכז העולם - ולא רק רואים את תמונת המליונים.
התינוק גדל והיה לנער. יש מצווה ללמד תורה. הרב עמיטל כתב לאבא כשהזמין אותו לבא לישיבה: עיקר החלוציות... ברוח אשר תשרור בדרכה המיוחדת... משוחררת מיראת בשר ודם ונטיות לחיקוי, אין אנו באים להוסיף ישיבה על הישיבות הקיימות'. הוא התכוון גם לתורה שאינה קלישאות ושאינה 'צעקנות'. יש להרחיב את התורה בכמה מובנים.
ראשית, מבחינת היקף. אנחנו לא מסתפקים רק בהלכה למעשה, לומדים בעיון תורה לשמה, כפי שהתוו לנו רבותינו, לימוד קודשים פורח ומשגשג, לימוד זרעים, ויש מקומות נוספים שיש לפרוס את כנפינו אליהם.
עולם התורה לנשים. הוא התקדם התקדמות אדירה, ויש הרבה עוד מה לעשות. נשיג את מטרתנו כשזה לא יהיה 'תלמוד תורה נשי', אלא 'נשים בעולם תורה כללי'.
מעבר לכך – פיתוח שיטות הלימוד, אני חושב ששיטות הלימוד שהישיבה התהדרה ומתהדרת בהם, עוברות אבולוציה, שהשיטות הבריסקאיות משתכללות, הולכים צעד נוסף בעולם זה.ה' בעז"ה יברך אותנו במעשי ידינו.
שנית, עולם התורה הוא חיבור של אידיאה ומציאות. החיבור למציאות מאפשר להבין טוב יותר את האידיאה, וכך נצליח להבין את המציאות. זה מעמיק את התורה, לא פחות ממה שנותן להם להתמודד עם המציאות.
הנער הבוכה יוצא לעולם ופוגש כל מיני דברים. תפקיד הישיבה הוא לשלב את הזהות הישראלית לתוך היהודית, ולא להפך. הזהות היהודית כבסיס. כך גם בתרבות הכללית. אם לא נצליח – כולנו, כל הציונות הדתית – אנחנו ניצור זהות במבוכה.
צריך להרגיש שעבודת ה' לא פחות מרכזית מתלמוד תורה, כך צריך לצאת מהישיבה. שגידלו את האדם בתורה, תפילה וגמילות חסדים. זה צריך להיות במרכז עולמנו הרוחני - הכרת הטוב לקב"ה.
בעז"ה נמשיך כל אחד במקומו – התלמידים, הבוגרים והרבנים – נמשיך להשקיע ולתת בכל עבודתנו. נתפלל למי שהחכמה והעושר שלו – כי ה' יתן דעת ותבונה.
שקווי ה' יחליפו כח.
אמן כן יהי רצון. אנא ה' שתצליח את דרכנו.


RBG webמדברי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי (בוגר מחזור ח):
מרחוק ה' נראה לי. וירא את המקום מרחוק. המדרש אומר – ראה ענן קשור על ההר. רבותינו המיסדים ראו את הענן הזה והשפע שמתפתח בעקבותיו, את מפעל התורה שהתפתח מעל כל דמיון, הצמחת דור של תלמידי חכמים שקשובים היטב לקול ה' הפועל בהוויה. הלב מלא תודה לה' יתברך על כל הטוב שהוא מרעיף עלינו. בהמשך ההתפתחות של הגירסא והלימוד.
הסוכה – ביציבות היחסית שלה היא העוגן, והלולב המלווה את האדם בצאתו, וכמנהגם של אנשי ירושלים – בכל מקום שהולך – לולבו הולך. כך בישיבה – בית המדרש ממשיך החוצה.
בבית המדרש אני מבקש למקד את מבטנו ב-3 נקודות:
1. איכות הלימוד ועמקותו, בניית עולם התורה למרות הרוחות הנושבות, יש הרוצים להסית את עולם התורה ממקומו אל כל מיני זוויות ומקומות צדדיים, משימתו היא, למרות אלו – להצמיח את עולם התורה – בעיון והעמקה כמסורת ישראל, ומאידך בכריית אוזן קשבת ללימוד, לקרב ולרחק בשיקול דעת מתאים – כמו במעמד הקהל – ללמוד ולהקשיב – לספוג מהקולות השונות ולספוג פנימה את מה שראוי לספוג.
2. רוחב המבט. תלמיד חכם היוצא מבית הישיבה ירחיב את מבטו השלם – על המכלול שלו – תורה, חסד, מוסר וצדק, דבר ה' היורד אל השיתין ועולה אל ראש ההר. מתוך כך – יעד שלישי, חשוב מכולם:
3. הצמחה והכשרה של הדור הבא של תלמידי חכמים שנושאים את דבר ה' בשפת הדור והמציאות המתחדשת, בארץ ומחוצה לה. כאמור, בית המדרש יוצא מן ההר ושב אליו. בשני מעגלים – בתורה היוצאת מבית המדרש, ובנוכחות פיזית של רבני הישיבה בארץ ובעולם. בהבאת קול ה' בקולו הייחודי בכל אתר ואתר. בנקודה זו יש שליחים רבים – תלמידנו ובוגרינו שנדרשים לפעול ולהגשים את דבר ה' בקהילותיהם השונות. הכשרת רבנים ומורים, ראשי קהילות, ויחד עם זאת – מי שלא נושא במשרה רשמית, ולוקח על עצמו לנענע את לולבו בקהילתו שלו. המשתלבים כבני תורה בקהילות, וממשיכים את ההשפעה של בית זה על כל קהילות ישראל. לשם זה, כולנו, כל מי שהתקבץ איתנו – נדרשים לחלום ולפעול.
נחתום - ופרוש עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך.

יום בר מצווה יד' בכסלו תשע"ט
 לבני מצווה החל מתשרי תשע"ט.

095A2525 Arye Schreiber and son 276x185

תודה שבאתם!! לצפייה בתמונות

לאלה שחגגו בין ניסן לאלול תשע"ח: 
צפייה בתמונות


הקלטת שירת ההמונים - ברן יחד 

beron yachad kululam276

שהתקיימה בחודש אלול ושודרה בעצרת סיום אירוע היובל


לבנות שחוגגות בין תשרי לניסן,
ניפגש אי"ה ביום חמישי י"ב בטבת תשע"ט. הרישום נפתח!

batmitzvaprogram tevet5778 icon

יום בת-מצווה: י"ז בסיון (31.05) לאלה שחגגו בין החודשים אייר ואלול תשע"ח!! לצפייה בתמונותvirtualiweb2הר הספרים היהודי

har hesoforim hayehuda web2

במהלך יובל שנותיה זכתה ישיבת הר עציון להוציא ספרים רבים בתחומי עיון, תנ"ך, מחשבה ועוד. לרגל שנת היובל בית הישיבה וארגון הבוגרים מכריזים על מיזם ייחודי להפצת ספריית הישיבה ותורתה הייחודית ברחבי קהילות ישראל.

RYA vehaaretz edition3 withBeinHitchabrut314

מהדורה   חדשה! 

לרגל מלאות יובל שנים להקמתה של הישיבה, אנו שמחים להוציא מהדורה חדשה מורחבת של הספר.

נוסף  הפרק   "בין מחויבות להתחברות", 
המבוסס על תקציר משיחותיו של הרב בנושא זה!
להזמנות...תורת חסד - ביבליוגרפיה של כתבי מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל

לידיעתכם: לאחרונה הועלה עדכון של כתבי מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, בקישור זה. נתווספו קישורים למאות מאמרים, כך שכמעט 90% ממאמרי הביבליוגרפיה עכשיו נגישים ברשת!את השיר "אין לי צומת אחר" כתב שמואל מוניץ, תושב אלון שבות, בעקבות שרשרת פיגועי טרור בצומת גוש עציון בפברואר 2016 / אדר א' תשע"ו. יוני גנוט (בוגר ישיבת ההסדר הר עציון ומכללת הרצוג באלון שבות) הלחין את השיר והקליט אותו לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. השיר מוקדש לזכרם של הנרצחים בפיגועים בצומת הגוש: כנרת מנדל, מתת רוזנפלד-אדלר, עוז בן מאיר, יעקב דון, עזרא שוורץ, הדר בוכריס ואליאב גלמן ז"ל.ספר חדש מצווה בפרשה,
מאת הרב בנימין תבורי 
לפרטים נוספים...

RBTabory hebrew front and spine314לשאר ניגוני הישיבה, לחצו כאן.library celebrates web

הספריה התורנית של ישיבת הר עציון חוגגת 35 שנה! כתבה מאת הספרן הראשי - אהרן ביג'ל20 שנה לבית מדרש מגדל עוז

20shana MO iconימי העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג תשע"ח

שיעורי ימי העיון לתנ"ך תשע"ז

לחצו כאן לצפייה 
במבחר שיעורים של שנים קודמות "מאה שנים לא כתבו כך על הגמרא"  

הרב עמיחי גורדין מדבר בהתלהבות על המפעל של ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל.   לזכרו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"להציבור מוזמן לשתף אותנו בסיפורים אישיים, תנחומים, הספד, קבצי אודיו או וידאו על ראשי הישיבה, מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל ומו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל דרך טופס זה. במידת האפשר נפרסם חלק מהקבצים. אקטואליה

אסור לנו לחמש רוצחים
הרב יואל בן נון

סיסמאות רבות נשמעו סביב חוק הגיוס
הרב אמנון בזק

'נשמת'- צעד משמעותי בשילוב נשים בעולם התורה 
הרב עמיחי גורדין

מוסר המלחמה
הרב יובל שרלו

אמפתיה אינה לגיטימציה
הרב חיים נבון 

עוד שערורייה:
הגיע הזמן לאחוז את השור בקרניו?
הגב' שיינה גולדברג
  רוצים להתארח בישיבה בשבת?

  shabbat eruach web

לחצו על התמונה לפרטים נוספים!!


להיות תלמידו של הרב עמיטל זצ"ל
מתוך ראיון עם הרבנית מלכה פיוטרקובסקי

"כשהרב יהודה עמיטל זצ"ל נפטר, הרב יובל שרלו הספיד אותו וסיפר שישב איתו פעם אחת בפאנל וסבר הפוך לגמרי ממנו. הרב עמיטל היה מורו ורבו, ושרלו, בברכיים נוקשות, בפני ציבור של מאות בני אדם, קם ואמר, 'כל מה שיש לי למדתי מהרב עמיטל, אף על פי שאני עומד לומר את ההפך המוחלט ממנו'. קם הרב עמיטל ואמר: 'סוף סוף יש לי תלמיד אחד אמיתי'".


 VBM English KMTT Revava Migdal Oz Herzog College


ימי העיון בתנ"ך בשנת תשע"ג יתקיימו בימים א-ה, כ"ט בתמוז - ד' במנחם אב (7-11.7.13)
י
ום הסיורים יתקיים ביום חמישי י"א באב (18.7) 

בין כתלי הישיבה

מה מתרחש אצלנו
ארכיון מלא


בית מדרש מחובר
מיזם חדש מנגיש את שיעורי הישיבה. קול התורה הייחודי
של ישיבת הר עציון זמין לצפייה.

מבחר שיעורים, החל בשיעור הכללי ועד סרטוני פרשת שבוע מתעדכנים מידי יום!

לימוד דף יומי

לימוד בדף יומי - קבל כלי עזר מבוגרי הישיבה

לוח משנה והלכה יומית

הצטרפו לתכנית לימוד של 2 משניות ביום ו/או 3 הלכות בשו"ע ביום. הלוח כולל גם דף יומי ופרק יומי בתנ"ך.

להורדה

לוח רמב"ם יומי
להורדה

אפליקציית לימוד יומית

זמינה להורדה חינם למכשירי אנדרואיד
לזכרו של תלמידנו אוריאל ליברנט ז"ל.  לפרטים נוספים.

קבצי אודיו