rya kfar etzion676


שנת היובל נפתחה עם חגיגת ליל ג' כסלו תשע"ח

 

 

חגיגת ג' בכסלו תשע"ח בחדר אוכל הישיבה

3Kislev5778 cheder ochel webnew
   

diary page 3 kislev 432x768אירועי ג בכסלו:

בליל ג' כסלו תשע"ח, יום שני בערב - ארוחת ערב חגיגית עם תכנית מיוחדת בהשתתפות אורחי כבוד.
תלמידי הישבה יחד עם צוות הישיבה הוזמנו לסעודה החגיגית לפתיחת שנת היובל של הישיבה.
ערבית בשעה 19:00 ולאחריה סעודה בחדר האוכל.

00. שלמה זלצר, תלמיד (מחזור מט), נכדו של יעקב זלצר ז"ל (מחזור א'). להאזנה

01. ישעיהו יחיאלי - בוגר מחזור א' - סיפורים על ראשיתה של הישיבה. להאזנה

02. ידעיה הכהן - חזון הישיבה. להאזנה

03. יו"ר המועצה שלמה נאמן - סיפור אישי על קליטתו בישיבה. להאזנה

04. הרב מדן - האחריות המוטלת על הישיבה. להאזנה

 

 

 

מימין: דף מיומנו האישי של ישעיהו יחיאלי (מחזור א) 
מיום ג' בכסלו תשכ"ט. 

"חנן [הרב חנן פורת ז"ל] נתן שיחה שבוודאי לא תשכח, 'זכאים הרי חברון שישמע בהם קול תורה'. מי יתן ולא נאכזב! יהיה המקום נקודת אור וזרקור שיזהיר באור תורה ממרומי הרי חברון"

 

 

תלמידי הישיבה שוחחים עם הר"מים...
"ספרו על הישיבה בעבר,
איך הגעתם לישיבה,
מה השתנה מאז?"
צפו בסרטונים שהכינו תלמידי הישיבה!

 

 

ביום שלישי ג' בכסלו תשע"ח ציינו את יום פתיחת הישיבה. 
ליום זה הוזמנו תלמידי מחזורים א וב ללימוד משותף בישיבה בחלקו הראשון של היום, ומשעת צהרים הם ערכו סיור בכפר עציון - לשחזור הימים הראשונים. 

 

IMG 7257 web machzorim 1 and 50

 

לצפייה בעוד תמונות...