hesderדרך ההסדר - אשר הרב עמיטל היה מראשוני הוגיה וממעצבי דרכה - מייצגת אידיאל ומציבה אתגר. במהלך חמש שנות הלימוד במסגרת זו, משלבים התלמידים לפחות 15 חודשי שירות פעיל בצה"ל, בדרך כלל ביחידות קרביות של חי"ר או שריון, עם אפשרות למסלולי פיקוד וקצונה. במהלך שרותם הצבאי, שומרת הישיבה על קשר חם עם התלמידים באמצעות משלוח עלון קשר שבועי, חבילות, וביקורים ביחידות השונות. ישיבת הר עציון הייתה מישיבות ההסדר הראשונות, ובארבעים שנות קיומה הוכיחה כי בדרך המשלבת שירות צבאי עם לימודים ישיבתיים ניתן להגיע לעוצמה תורנית, תוך כדי מילוי חובה לאומית ומעורבות והשפעה בחברה ובעם.

 

זאת תורת ההסדר, מאת הרב אהרן ליכטנשטיין

רעיון ישיבות ההסדר והגשמתו, מאת הרב יהודה עמיטל זצ"ל

"בית החייל" - במסגרת מדור זה של "דף הקשר", נערכו ראיונות קצרים עם כמה מחיילינו על אודות הקורה אותם ביום-יום.