מלווה מלכה בהשתתפות הרב מדן והרב ריין, לקראת חודש אדר א'

 במוצ"ש פרשת משפטים נערך בישיבה מלווה מלכה חגיגי לקראת ראש חודש אדר א' הממשמש ובא.

צילום: אביחי רייך