ארכיון התמונות

yeshiva gallery icon-web 

תודות לצוות הצילום של הישיבה, כולל גרשון אלינסון, יהושע הלוי, אליהו ינאי, ונעמה קם.