tekes-beitsefer-amital

ביום רביעי יב' אדר א' תשע"א (16 לפברואר 2011) נערך טקס חגיגי לרגל קריאת שם בית הספר הדתי הראשון ע"ש הרב יהודה עמיטל זצ"ל. בית הספר יקרא "עמיטל" והוא ממוקם בשכונת חומת שמואל (הר חומה) בירושלים.

ההחלטה בעירייה על קריאת השם באה בעקבות התייעצות שנערכה בין צוות ההורים וועד ההורים, ובעקבות המלצת מנח"י (מנהלת חינוך ירושלים).

בטקס השתתפו ראש העיר- ניר ברקת, הרב הראשי לישראל - הרב יונה מצגר, ראשי הישיבה, משפחתו של הרב עמיטל, תלמידי והורי בית הספר "עמיטל".

"הרב עמיטל תמיד זכר שבמרכז עומד האדם, כבודו, ובטחונו. שהפלא הציוני מתמצא בריבונות ובעצמאות של העם היהודי בציון", אמר ראש עיריית ירושלים. "הנחת המוצא שלו הייתה כי עם ישראל עם אחד הוא - ויש לחפש את המגשר ואת המשותף. הקמת ישיבת הר-ציון וקידום ישיבות ההסדר הם קירוב ושילוב של עולם התורה עם צה"ל והמשימות הלאומיות", הוסיף ברקת.

ברקת הוסיף וציין כי "רעיונותיו ודמותו הגיעו לרבבות והתנחלו בליבם, ולכן כה ראוי לקרוא על שמו בי"ס כאן בירושלים, בירת ישראל. אני גאה ושמח ששנה לאחר לכתו של הרב החליטה מועצת העיר ירושלים לכבד את זכרו ומורשתו בקריאת מוסד חינוכי על שמו ואני מקווה שהתלמידים והקהילה יגדלו על ברכי ערכיו".

בטקס ציין ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, את החשיבות בכך שגם מוסדות לימוד נוספים יאמצו את מורשתו החינוכית של הרב עמיטל. בתו של הרב עמיטל הביעה את הערכתה הרבה לצעד של קריאת מוסד חינוכי על שמו של אביה. 

יו"ר וועד ההורים, עו"ד אילן קמינצקי, ציין כי בית הספר זכה להיות הראשון שייקרא על שמו של הרב עמיטל, וכי בית הספר ימשיך וילמד בהתאם למורשתו של הרב עמיטל שחינך לאהבת התורה והארץ, סובלנות דתית ופתיחות.

קמינצקי אף סיפר, כי שיתוף פעולה בין ראשי ותלמידי ישיבת ההסדר לבין תלמידי בית הספר "עמיטל" ימשיך להתקיים גם להבא.

קודם לטקס התקיימו בבית הספר פעילויות שונות בעניינים שונים הקשורים לתורתו של הרב עמיטל ואישיותו: קידוש השם וחילול השם, הניגון "וטהר לבנו לעבדך באמת", קבלת השונה והדעה השונה, וסיפור התינוק הבוכה.

כתבים: לביא ביגמן, אורי פולק ומוטי גוטמן
 

 

דברי המשפחה - טלי ברין

סרטונים מן הטקס

                                    

 

תמונות מן הטקס