פגישת הפורום , אשר נערך ביום ב' ח באייר  תשע"ב [30.4.2012]

בחדר "אמסטרדם" בספרית ישיבת הר עציון

אלון שבות, גוש עציון

אנו שמחים להעלות לאתר את ההרצאות של
ראש הישיבה הרב יעקב מדן,
ראש מכללת הרצוג הרב פרופ' יצחק קראוס,
וראש מכון שוקן למחקר היהדות פרופ' שמואל גליק.

 

9:30 – 10:00      התכנסות

דברי ברכה מפי מנהלת הספריה גברת ציפי קלר

10:00 – 11:00    הרצאה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן. קישור להרצאה

בין מרטין לותר לרב יוסף קארו 

11:00 – 11:50    הרצאה מפי הרב פרופ' יצחק קראוס, ראש מכללת הרצוג. קישור להרצאה

למי שייכת הספריה, לרבי או לחסידים?

הפרשה המשפטית-רעיונית סביב הבעלות על ספריית חב"ד

12:00 – 12:30   ארוחת צהרים

 

12:30 – 13:30   סיור בספרייה ובתערוכת הגר"א - אהרן ביג'ל

 

13:30 – 14:30    הרצאה מפי פרופ' שמואל גליק, ראש מכון שוקן למחקר היהדות. קישור להרצאה

הצנזורה בספרות השו"ת והחשיבות למהדורות מרובות בספריות מחקר

14:30 – 15:00    דיון פנימי בין חברי הקבוצה

 

לסיכום המפגש מתוך הבלוג של ספריית אוניברסיטת חיפה