בין כתלי הישיבהyom-hashoah

ביום ראשון בלילה, ערב יום השואה תשע"א, התכנסו באודויטוריום תלמידי הישיבה ורבניה לצפייה משותפת בשני סרטים קצרים אודות הרב עמיטל זצ"ל ויחסו לשואה. הסרט הראשון - "שמע ה' קול יהודה" - כלל קטעים מתוך עדותו של הרב ליד ושם, וכן קטעי עדות של הגברת לאה חן, חברת ילדות ושכנה של משפחת עמיטל. בסרט מספר הרב עמיטל את סיפורו האישי, מתקופת הילדות, דרך השהות במחנה העבדוה, ועד השיחרור בסוף המלחמה. הסרט השני, העוסק בשאלת האמונה לאחר השואה, כלל קטעים מתוך ערב העיון להשקת הספר "עולם בנוי חרב ובנוי" ובו מתפלמסים הרב עמיטל והסופר אלי ויזל בשאלת מיקומו של הקב"ה בזמן השואה. את שני הסרטים ערך אביחי רייך. ביום שני, לאחר מנחה, העביר הרב משה ליכטנשטיין שליט"א שיחה אודות משמעותו של יום הזיכרון בדורנו, והסביר כי ביום זה מוטלת עלינו ההתמקדות בזכירה עצמה, ובסיפורים האישיים. לקראת ערב, הגיע לדבר בפני התלמידים מר משה ברין, אביו של הרב שלמה ברין, שסיפר את סיפורו האישי, בדגש על הגירוש למחנה העבודה פלאשוב.  

 

משמאל: סיפורו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל בתקופת השואה, מאז ילדותו, דרך השהות בגטו ובמחנה העבודה, ועד לשחרור בסוף המלחמה.

מימין: פולמוס בנושא שאלת "אמונה לאחר השואה" שנערך במסגרת ערב השקת הספר "עולם בנוי חרב ובנוי". 

 

 

עדותו של מר משה ברין