ברוך דיין האמת

בית הישיבה משתתף באבלם של משפחות בוגרינו
בנימין ברויאר (מחזור יח)
ויונתן ברויאר ז"ל (מחזור יב)
עם מות אביהם
ותלמידינו שמואל ונדב ברויאר
עם מות סבם
ד"ר זאב זכריה בן הרב שמשון ברויאר ז"ל

ההלויה תתקיים היום, יום חמישי כ' בחשון
בשעה 16:30 בהר המנוחות, ירושלים

יושבים שבעה ברח' לינקולן 5, ירושלים

שחרית 07:15 , מנחה 16:35 ערבית 17:10

המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים