ברוך דיין האמת

בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
ברוך בן פזי (מחזור כב)
עם פטירת אביו

ר' אלימלך בן פזי ז"ל

ההלוויה התקיימה ביום ראשון י' בטבת

יושבים שבעה בבית המנוח
רח' חב"ד 13, עיר העתיקה, ירושלים

תפילת שחרית: 7:15
תפילת מנחה: 16:20
ערבית בזמנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים