לרגל אירוסין של בתם רחל להלל טננבאום!

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!!