מזל טוב לראש הישיבה הרב יעקב מדן ולרעיתו רותי לרגל נישואי בנם יצחק עם קזויו-נעמה מוראקווה.

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!!