מזל טוב לבצלאל (מחזור לה) וניצנה פרידמן להולדת בתם!

שיזכול לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!