כבר דווחנו על הנכדה שנולדה לחוי וגרשון,

והפעם, מזל טוב לרב אליקים ושרה קרומביין לרגל הולדת הנכד, בן לאחינועם וידידיה לנגה, וגם לרגל הולדת הנכד, בן לבת-ציון וגיא אבירם.

שיזכו כולם לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!