מזל טוב לאופיר דויטשמן ורחלי נגר לרגל אירוסיהם!

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!!