מזל טוב לרב אליקים ושרה קרומביין להולדת הנכדה, בת לחוי וגרשון!

שיזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!