מוקד קוד קופון: ROCK30

Rock Parshanei HaMikra 3D314

מאת ד"ר אביגיל ראק ז"ל

send_message

mazaltov-heb

Yiskor_Up_text2

מזל טוב לרב יצחק ודבורה לוי, להולדת הנכד, בן למיכל מוריה ואשר שאז.

שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!