מזל טוב!!

לעמנואל וחני מאייר לנישואיהם
•מזל טוב גם לאבא הרב דניאל ואביבה שרייבר ולאח שמחה מאייר

•לעוזיה ותקוה קרונמן להולדת הבן איתם
•מזל טוב גם לדוד עמיחי קרונמן

•לרב יונתן שי ורחל פרידמן להולדת הבן עקיבה שמחה

•לרב צבי סטיבן ותמר קיי להלדת הבן משה מלכיאל

•לגדליה וכנרת פנסטרהיים להולדת הבת נגה מרים

•ליהודה מאיר ודינה אומן לאירוסיהם
•מזל טוב גם לדוד הרב מיכאל ויפעת אדרעי והאחות חנה ופיני זילבר

•לאביחי רייך וטל מוסקוביץ' לאירוסיהם

•לישי ויהודית יסלזון, לרגל הולדת הבת טליה ברכה

•לשמואל ויונית ברויאר, לרגל הולדת הבת רני. מזל טוב גם לדודים נדב ויעל ברויאר

•לארנון בסוק ותמר אלטמן, לרגל אירוסיהם