מזל טוב לרב יונתן שי ורחל פרידמן לרגל הולדת בנם עקיבה (אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה) שמחה!!

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!!