מזל טוב לרכז ארגון הבוגרים הרב יונתן סנובל ורעייתו עטרה להולדת הבן, לביא ישעי!!

מזל טוב גם למשפחת סנובל-דניאל המורחבת.

שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!