•למו"ר הרב ברוך ועדנה גיגי, לרגל נישואי הבן יאיר ורעות גיגי והבת טלאל ואילן ליברמן
•ולרגל הולדת הנכד אורי לרב קובי ותמר גיגי
•מזל טוב גם לאח אריאל

•לרב דניאל וסוזן וולף לרגל נישואי הבן ארי ותרצה וולף

•לרב אביעד ונעה ברטוב לרגל הולדת הבן דוד

•לאשר וענת אלטשול לרגל הולדת הבן, יקיר דוד