מזל טוב לרב דני וולף ורעיתו סוזן לנישואי בנם ארי עם תרצה ניר.

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!!