מזל טוב לראש הישיבה הרב ברוך גיגי ולרעיתו עדנה להולדת נכדם אורי, בן לקובי ותמר.

שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.