מזל טוב לרב משה וד"ר מיכל ליכטנשטיין לאירוסי בתם יהודית  עם טובאל אונסדורפר.

מזל טוב גם לסבא וסבתא הרב אהרן ליכטנשטיין ורעיתו ד"ר טובה ליכטנשטיין.

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!!