מזל טוב לרב משה ורחל כהן להולדת הבת תפארת פנינה!

שיזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!