בית הישיבה

משתתף באבלם של בוגרינו

ד"ר שמואל ויגודה

ד"ר מיכאל ויגודה

עם פטירת אמם,

מרת טובה ויגודה ז"ל.

ההלויה הערב, אור לכ"ה בתמוז תשע"א (26 ביולי 2011)

בשעה 21:00 בהר המנוחות (קהילת ירושלים)

גבעת שאול, ירושלים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים